Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje našich zákazníků, které nám sdělí při objednávce našich produktů, považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto údaje jsou bezpečně uloženy na našich chráněných serverech a samozřejmě se zavazujeme je neposkytnout třetím osobám.

V případě, že svůj účet chcete zrušit, zašlete nám e-mail s požadavkem na zrušení účtu na adresu info@fotoprim.cz